Du er her. #1 - Foreningswebsite > Generalforsamling 2019


GENERALFORSAMLING 2018

På foreningens ordinære generalforsamling den 16. januar 2018 blev Sonny Persson genvalgt som formand og Frederik Bråthen og Per Rydstrøm blev genvalgt til bestyrelsen.

Louis Otto og Vagn Olsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Generalforsamlingen besluttede, at foreningens ordinære generalforsamlinger fremover afholdes i april måned.

Ordinær generalforsamling afholdes

lørdag den 13. april 2019 kl. 0900 i klubhuset.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 2 suppleanter.
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.