Du er her. #1 - Foreningswebsite > FLUGTSKYDNING > OL-Trap Træning


 

Ønsker du at blive bedre til at skyde OL-Trap?

 I 2018 vil Niels-Ove Skøtt træne OL-trapskydning med flugtskytter, der ønsker at skyde denne olympiske disciplin.Træningen foregår på OL-trapbanen hver lørdag fra 12.00 - dog kan forsinkelser i starttiden forekomme på enkelte dage. Alle er velkomne - især nye eller letøvede skytter. 

 OL-trapbanen vil være forbeholdt træning med Niels-Ove i ovennævnte tidsrum. Andre skytter må indstille sig på, at skydningen kan afbrydes/stoppes mens Niels-Ove instruerer/underviser. 

 PS: Ingen andre trænere  kan instruere på trap-banen i tidsrummet kl. 1200 - kl. 1230 -  Interesserede skytter kan skrive sig på listen i klubhuset.Handicapskydning i OL-Trap 2018 

 

  Regelsæt

1)       Der skydes handicapskydning, én gang hver måned. Dagene meldes ud mindst en måned i forvejen, men kan flyttes, hvis der på banen skulle være stort behov for instruktører den pågældende dag.

2)       Der skydes 4 serier a 25 duer, og det er altid de første 4 serier der gælder på dagen.

3)       For at deltage, skal man inden seriestart have indbetalt sit indskud. Indskuddet er normalt 50 kr (i alt for de 4 serier). Skytten betaler selv for duer, men det kan variere opad i specielle tilfælde.

4)       Der udnævnes en person til at stå for at modtage indskud, overrække præmier, samt ajourføre de nye handicaps på listen.

5)       For at en handicapskydningsserie skal gælde, skal der være en person, der dømmer (trykker).

6)       Er der 1-6 deltagere, så uddeles præmie til nr. 1, som modtager 100%. Er der 6-12 deltagere, uddeles præmier til nr.1 og nr. 2, som modtager henholdsvis 65% og 35%. Er der mere end 12 deltagere, uddeles der præmier til nr. 1, 2 og 3 med henholdsvis 50%-30% & 20%.

7)       Vinderen af en handicapskydning vil få trukket 3 fra sit handicap, således at pgl. næste gang har 3 mindre i handicap. Nummer 2 vil få trukket 2 fra sit handicap, men kun hvis pgl. har modtaget præmie, og nr. 3 vil få trukket 1 fra handicappet hvis der er modtaget præmie.

8)       Opnår man mere end 100 (de 4 serier + handicap), så vil man få trukket yderligere 1 fra handicappet.

9)       Har vinderen 0 i handicap, bliver de øvrige deltagere, der har deltaget i skydningen, sat op med 3 i handicap.

10)   Har vinderen 1 i handicap, bliver de øvrige deltagere, der har deltaget i skydningen, sat op med 2 i handicap, og vinderen bliver sat ned til 0.

11)   Har vinderen 2 i handicap, bliver de øvrige deltagere, der har deltaget i skydningen, sat op med 1 i handicap, og vinderen bliver sat ned til 0.

12)   Man kan højest opnå et handicap på 24.

13)   Helt nye skytter kommer ind med 24 i handicap. Tidligere skytter sættes ind med et handicap bestemt af de øvrige skytter.

14)   Skytter fra andre klubber, må gerne være med i skydningen, men det er deltagende skytter fra Gilleleje, der fastsætter, hvilket handicap, de skal have(dog inden serien ;0))

15)   Skydes der 25 i en serie, så udløser det en 1/10 af præmiepuljen, som dermed fraregnes denne.

16)   I tilfælde hvor de 2 eller 3 bedste skytter på dagen opnår samme resultat, deles præmiesummen ligeligt blandt skytterne. Ingen omskydning.

17)   Præmierne er de penge, der er kommet ind. Beløbet indsættes på præmiemodtagernes skydekort.