RÅGEREGULERING

Gilleleje Jagtforening forventer vi igen kan tilbyde regulering af rågeunger uden for reden i 2024.

Reguleringen vil foregå i perioden fra 1. maj til 15. juni 2024. Er du medlem af foreningen og har lyst til at gøre dit til at regulere rågebestanden i Gilleleje og Omegn,  kan du rette henvendelse til formanden eller Louis Otto. Der vil blive foretaget regulering i mindst 2 forskellige rågekolonier. De 3 seneste sæsoner er der skudt over 300 rågeunger pr. sæson.

Kontakt Louis Otto telefon 50 51 47 41 for yderligere information.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/