Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 28. april 2021 kl. 1830 i klubhuset.

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af kasserer. Rune Mandrup er på valg.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Christian Staunskær, Niel-Ove Skøtt & Jesper Frederiksen er på valg.
  8. Valg af 2 suppleanter. Vagn Olsen & Hakon Fynbo er på valg.
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.

 

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/