Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 16. april 2024 kl. 1830 i klubhuset.

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt regnskab for 2021.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand. Frederik Bråthen er på valg.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Per Rydstrøm, Louis Otto og Jesper Bækmand er på valg.
  8. Valg af 2 suppleanter. Christian Staunskær & Henning Bomberg er på valg.
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.
 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/