Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 25. april 2023 kl. 1830 i klubhuset.

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af kasserer. Rune Mandrup er på valg.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jens Jørgen Schou, Henrik Steinmann, Niels-Ove Skøtt og Christian Staunskær er på valg.
  8. Valg af 2 suppleanter. Vagn Olsen & Jens Lange er på valg.
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.
Resultatet af generalforsamlingen 27. april 2022:
Ny Formand Frederik Bråthen valgt.
Bestyrelsesmedlemmer Jesper Bækmand, Per Rydstrøm genvalgt - Louis Otto nyvalgt
Bestyrelsessuppleanter Vagn Olsen genvalgt og Jens Lange nyvalgt.

 

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/