Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 27. april 2022 kl. 1830 i klubhuset.

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af formand. Sonny Persson er på valg.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Frederik Bråthen, Jesper Bækmand og Per Rydstrøm er på valg.
  8. Valg af 2 suppleanter. Vagn Olsen & Tom Pedersen er på valg.
  9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  10. Eventuelt.
Resultatet af generalforsamlingen 28. april 2021:
Kasserer Rune Mandrup Genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmer Christian Staunskær, Niels-Ove Skøtt genvalgt - Jens Jørgen Schou og Henrik Steinmann nyvalgt
Bestyrelsessuppleanter Vagn Olsen genvalgt og Tom "Åmand" Pedersen nyvalgt.

 

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/