Kontakt til Gilleleje Jagtforening:

Formand Kristian Nymand Pedersen        E-mail:      kristian.nymand.pedersen@gmail.com        mobil  22 83 26 78

Kasserer Rikke Bannergaard     E-mail:     gjf.regnskab@gmail.com                   

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/