Flugtskydningsbanen har åbent lørdage fra kl. 1200 til kl. 1600 undtagen i December og Januar.
Der skydes Jagtskydning, Compak Sporting & Ol-Trap. Patroner og andre fornødenheder kan købes på banen. Under fanerne JAGT-Aktiviteter og FLUGT-          SKYDNING kan læses mere om aktiviteterne i Jagtforeningen.

Næste begivenheder/arrangementer i foreningen:

TRYKJAGT PÅ RÅVILDT FREDAG DEN 21. JANUAR 2022 KL. 1300. Kun for medlemmer af foreningen. Begænset antal skytter. Tilmelding og nærmere oplysning ved henvendelse til Frederik Bråthen mobil 2482-9886.

FORENINGSJAGT SØNDAG DEN 23. JANUAR 2022 KL. 0900. Vi starter igen med kaffe+rundstykker kl. 0900 i klubhuset. Herefter jagt på skydebanearealet og hos Christian Staunskær samt hos Frederik Bråthen. Afslutning og vildtparade samt varm mad  i terrænnet  ca. kl. 1200 - 1300 . Der skal anvendes minimum haglstørrelse nr. 3, da der må skydes råvildt flere steder. Alt jagtbart vildt må nedlægges  ! Pris for jægere/skytter kr. 150,00 - gratis for drivere og hundeførere.

BEMÆRK Max 20 skytter ! Tilmelding efter "først til mølle" princippet!

Tilmelding: Christian Staunskær mobil 5132-9456 eller Hakon Fynbo mobil 2382-0087. Betaling med mobilpay ved tilmelding!

 

SJÆLLANDSMESTER I OL-TRAP Dansk Flugtskydningsforbund 2021: NO SKØTT

JUNIORSJÆLLANDSMESTER I OL-TRAP Dansk Flugtskydningsforbund 2021 OG SØLVMEDALJETAGER VED JUNIORDANMARKSMESTERSKABET I OL-TRAP DSkU & DANMARKS IDRÆTSFORBUND: WILLIAM STEINMANN

 
 
jagthornhjemmeside.jpg
 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/