EFTERÅRSJAGTER 2024/25

Der fastsættes nogle lørdage eller søndage i 2024/25 til afholdelse af  jagtforeningens fællesjagt. 
Vi vil mødes ved klubhuset kl. 08.00, hvor der er morgenmad, derefter afholdes parole for jægere, hundefolk og drivere.
Jagten forgår på foreningens arealer og vi satser stærkt på at få en rigtig hyggelig formiddag.
Der planlægges med afslutning og parade ca. kl. 12.00 ved klubhuset.
Tilmelding for jægere på opslag i klubhuset!
Rent praktisk må der maks. anvendes 3’hagl eller større da alt jagtbart vildt er tilladt. Efter jagten vil det være muligt at købe evt. skudt vildt.
Husk Skydebanen har åbent efter jagten lørdag fra kl. 12.00.

Vel mødt! Bestyrelsen Gilleleje Jagtforening

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/